صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

گزیده گل های تیم ملی بلژیک

     
     
     
     

در اینجا مورینیو به بررسی بازی دو تیم مکزیک و آلمان میپردازد.

     
     
     
     

صحنه هایی از کشور تونس به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

     
     
     
     

در اینجا به معرفی اعضای تیم ملی برزیل میپردازیم.

     
     
     
     

صحنه هایی از کشور سوئد به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

     
     
     
     

صحنه هایی از کشور انگلستان به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

     
     
     
     

صحنه هایی از کشور کره جنوبی به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

     
     
     
     

در اینجا به معرفی اعضای انتخابی تیم ملی برزیل میپردازیم.

     
     
     
     

صحنه هایی از کشور پرو به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

     
     
     
     

صحنه هایی از کشور پاناما به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

     
     
     
     

صحنه هایی از کشور نیجریه به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

     
     
     
     

صحنه هایی از مسابقات تیم ملی مکزیک به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.