صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

همه بازیکنان برزیل با هماهنگی کامل یک بازی زیبا و به یاد ماندنی ارائه میدهند که باعث به وجد آمدن همه...

بازی با سوئد در ابتدا همونطور که همه انتظار داشتن با عقب افتادن برزیل همراه بود ولی..... .

سر انجام مربی سخت گیر تیم برزیل نیز میپذیرد که اجازه دهد بازیکن ها با خیال راحت به سبک خود بازی کنند...

بار دیگر تیم برزیل درگیر جنگ تبلیغاتی میشود.درست پیش از مسابقه با سوئد. اما اینبار نیز حمایت های ...

پله بعد از مدت زیادی ناکامی سر انجام شهامت این را پیدا میکند که با استایل خود به بازی ادامه دهد و ...

بسیاری از هم تیمی های پله در جریان بازی ها دچار آسیب دیدگی میشوند و پله که هنوز کاملا از شر آسیب ...

تیم ملی برزیل به سوئد میرسد و با جو تبلیغاتی سنگینی روبرو میشود و روحیه ی خود را میبازد , در این بین...

پله توصیه ی دوستانش برای بازی به سبک عمومی و پرهیز از استایل رزمی فوتبالی خود را با خودسری نادیده ...

بعد از سال ها پله با رقیب دوران کودکی خود, همان کسی که اولین بار برای تمسخر کردنش اسم پله را روی او ...

پله بعد از مدت طولانی دوباره به روستای خود و نزد خانواده برمیگردد تا تعطیلات را در کنار آنها سپری ...

پله بعد از اینکه با کمک مربیان دوباره اعتماد به نفس خود را پیدا میکند در بازی ها تمرینی شروع به ...

پله به خاطر سبک خاص بازی کردنش نمیتواند با بقیه بازیکن ها هماهنگ شود و احساس شکست میکند ,بنا بر این ...