صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

شهروندان کشور سوریه چند سالیه که درگیر جنگ داخلی هستند. ولی در اوج مشکلات داخلی کشورشان...

سوریه دچار جنگ داخلی خونینی شده اما تیم فوتبال اون قصد داره نشون بده که...

مردم سوریه در اوج مشکلات داخلی کشورشان عشق به فوتبال را فراموش نکرده اند...

سوریه دچار جنگ داخلی خونینی شده اما تیم فوتبال اون قصد داره نشون بده که...

شهروندان کشور سوریه چند سالیه که درگیر جنگ داخلی هستند. ولی در اوج مشکلات داخلی کشورشان، آنها عشق به...