صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

ساخت طعمه ی ماهیگیری مصنوعی را میتوان یک هنر در نظر گرفت,در این ویدیو شاهد روش ساخت آنها خواهید بود.

امروزه برای ماهیگیری حرفه ای تنوع زیادی از طعمه های مصنوعی وجود دارد که هر کدام با روش های خاص و ...

یکی از ماهیگیران با همراهی همسرش مدت 4 سال است که شروع به فروش ماهی بصورت مستقیم به مصرف کننده های ...

در انگلستان برنامه ای تحت عنوان CSF وجود دارد که شرایط خاصی برای صیدها تعریف میکند.ماهیگیرانی که عضو...

در این ویدیو مانتی به بررسی امواج و دریازدگی بر ماهیگیران و عملکردشان در صید ماهیگیری میپردازد .

در این برنامه مانتی به بررسی هزینه ها و فشار های مال بر صیادان خرچنگ میپردازد .

در این ویدیو مانتی به بررسی تاثیر ورود کشتی های بزرگ بر قایق های کوچک ماهیگیری میپردازد .

در این ویدیو مانتی به بررسی کشتی های بزرگ ماهیگیری خارجی بر صنعت شیلات انگلستان میپردازد .

در این ویدیو مانتی به بررسی مشکلات اقتصادی سال های اخیر ماهیگیران میپردازد .

در این ویدیو مانتی به مرکز ملی حفاظت از خرچنگ ها در انگلستان میرود .

در این برنامه مانتی با یک ماهیگیر با تجربه به دریا میرود تا به صید خرچنگ بپردازد.

در این برنامه مانتی به صادرات و ارسال خرچنگ های صید شده میپردازد .