صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این ویدئو به شرح قوانین بازی اسنوکر میپردازیم...

در این ویدئو به شرح کامل قوانین بازی فریزبی میپردازیم...

در ویدئو به شرح و توضیح قوانین بازی اسلم بال میپردازیم...

در ویدئو به شرح و توضیح قوانین بازی هرلینگ میپردازیم...

در این ویدئو به توضیح قوانین بازی تنیس میپردازیم...

زمین بازی بدمینتون به شکل مستطیل می باشد و با خطوطی به عرض ۴۰ میلی متر کشیده می شود. خطوط زمین باید ...

بسکتبال ورزشی گروهی است که در آن دو گروه پنج‌نفره در یک سالن مستطیل‌شکل به بازی می‌پردازند. هدف بازی...