صفحه اصلی ویدیوها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در اینجا مورینیو به بررسی بازی دو تیم مکزیک و آلمان میپردازد.

صحنه هایی از کشور تونس به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

در اینجا به معرفی اعضای تیم ملی برزیل میپردازیم.

صحنه هایی از کشور سوئد به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

صحنه هایی از کشور انگلستان به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

صحنه هایی از کشور کره جنوبی به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

در اینجا به معرفی اعضای انتخابی تیم ملی برزیل میپردازیم.

صحنه هایی از کشور پرو به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

صحنه هایی از کشور پاناما به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

صحنه هایی از کشور نیجریه به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

صحنه هایی از مسابقات تیم ملی مکزیک به همراه سرود ملی و منتخبی از گل های تیم ملی این کشور.

خوزه مورینیو با توجه به سالها تجربه نتایجی را برای بازی های جام جهانی 2018 پیش بینی میکند.