صفحه اصلی ویدیوها فوتبال
نوع لیست
در صفحه
مرتب

پله در اثر یک حادثه در دوران کودکی یکی از دوستان و هم بازی های خود را از دست میدهد , این اتفاق باعث ...

پله و دوستانش در مسابقه با تیمی قوی در بازی های محلی میبازند اما به دلیل بازی زیبا و خوب مورد ...

یکی از مشوقان و حامیان بسیار موثر در موفقیت پله پدرش بود و این برنامه در مورد رابطه صمیمی و حمایت ...

پله و دوستانش روزها به زمین بازی میرفتند و با تیم ها و بچه های دیگه مسابقه میدادند,از همان ابتدا ...

در این برنامه به زندگی نامه ی پله از کودکی تا بزرگسالی و ورودش به فوتبال حرفه ای میپردازیم .

جام جهانی 1958 سوئد اولین بازی این فوتبالیست افسانه ای بود.پله در این بازی تنها 17 سال داشت.

طرفدارای پروپا قرص و پر شور تیم از سراسر انگلستان از افراد مشهور گرفته تا بازیکنان مشهور تصمیم گرفتن...

طرفدارای پروپا قرص و پر شور تیم از سراسر انگلستان از افراد مشهور گرفته تا بازیکنان مشهور تصمیم گرفتن...

طرفدارای پروپا قرص و پر شور تیم از سراسر انگلستان از افراد مشهور گرفته تا بازیکنان مشهور تصمیم گرفتن...

طرفدارای پروپا قرص و پر شور تیم از سراسر انگلستان از افراد مشهور گرفته تا بازیکنان مشهور تصمیم گرفتن...

طرفدارای پروپا قرص و پر شور تیم از سراسر انگلستان از افراد مشهور گرفته تا بازیکنان مشهور تصمیم گرفتن...

طرفدارای پروپا قرص و پر شور تیم از سراسر انگلستان از افراد مشهور گرفته تا بازیکنان مشهور تصمیم گرفتن...