صفحه اصلی ویدیوها صنایع ورزشی
نوع لیست
در صفحه
مرتب

یکی از ابزار های مهم در ماهیگیری امروزی قرقره ها هستند, در این ویدیو با نحوه ی ساخت آن ها آشنا ...

در اینجا با نحوه ی ساخت دستکش های هاکی آشنا میشوید.

چوب های بیلیارد دارای جنس ها و تراش های متوعی هستند که هر کدام با روشی خاص و گاها محرمانه ساخته ...

در این ویدیو شاهد همکاری چند کارخانه برای تولید جت اسکی خواهید بود

در این ویدیو با نحوه ی ساخت تیرهای دارت به وسیله ی دستگاه های اتوماتیک آشنا میشوید.

در این فیلم ، با نحوه ی ساخت اسکور بورد آشنا می شوید.

در این فیلم با نحوه ی ساخت کفش های دو ی شخصی آشنا می شوید.

در این فیلم با نحوه ساخت تخته شیرجه آشنا می شوید.

در این ویدیو به چگونگی ساخت چرخهای آلومینیومی دوچرخه می پردازیم.

ساخت زمین ورزشی (نصب چمن در ورزشگاه رِلیانت)

در این ویدیو به چگونگی ساخت توپ بدمینتون می پردازیم.

چگونگی ساخت دستگاه روغن کاری مسیر بولینگ