صفحه اصلی ویدیوها سایر رشته ها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

هدف از این بازی کسب بیشترین امتیاز یا کاچا به دست بیاید.

کشتی دانشگاهی(دانشگاه های آمریکا) از جمله ورزش هایی است که از محبوبیت زیادی در ایالات متحده برخوردار...

لحظات جذاب ورزشی تمام دوران ها

تاریخچه ی چمن بازی تنیس

استفاده از فناوری در ورزش

دردناک ترین وقایع بازی های المپیک

تاریخچه تنیس ( دهه ی 60)

زمین بازی بدمینتون به شکل مستطیل می باشد و با خطوطی به عرض ۴۰ میلی متر کشیده می شود. خطوط زمین باید ...

در اینجا نگاهی به لیست خطرناکترین ورزش های جهان می اندازیم .

بی شک همه شما بارها پرچم المپیک که تشکیل یافته از پنج حلقه درهم تنیده رنگی است را دیده اید. آن گونه ...