صفحه اصلی ویدیوها سایر رشته ها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این ویدئو درباره تاریخچه تنیس گرند اسلم میپردازیم...

در این ویدئو به شرح قوانین بازی اسنوکر میپردازیم...

در ویدئو به شرح و توضیح قوانین بازی اسلم بال میپردازیم...

در ویدئو به شرح و توضیح قوانین بازی هرلینگ میپردازیم...

در این ویدئو به بررسی ده بازی از برتر از بازی های قرون وسطی میپردازیم...

در این ویدئو به شرح کامل قوانین بازی فریزبی میپردازیم...

در این ویدئو به توضیح قوانین بازی تنیس میپردازیم...

در این ویدئو شاهد مستند استادیوم های المپیک سال های 1976-1936 میباشید.

در این ویدئو به بررسی قوانین بازی اِیت بال میپردازیم...

تنیس روی میز یا همان پینگ پنگ ورزشی است که به صورت تک نفره یا به صورت دو نفره انجام میگیرد.

در این ویدیو قصد داریم تا شما را با 10 ورزشکار معروفی که در حین بازی فوت کرده اند آشنا نماییم.

این بازی به هندبال تیمی یا هندبال المپیک نیز معروف است.