صفحه اصلی ویدیوها سایر رشته ها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

”بروس لی” در سطح دنیا به عنوان پیشرو در وارد کردن هنرهای رزمی در فیلم به عنوان یک هنر شناخته میشود.....

در این ویدئو لحظات احساسی ناب و ماندگاری در تاریخ ورزش رو باهم نگاه میکنیم...

در این ویدئو درباره تاریخچه تنیس گرند اسلم میپردازیم...

در ویدئو به شرح و توضیح قوانین بازی اسلم بال میپردازیم...

در ویدئو به شرح و توضیح قوانین بازی هرلینگ میپردازیم...

در این ویدئو به بررسی ده بازی از برتر از بازی های قرون وسطی میپردازیم...

در این ویدئو به توضیح قوانین بازی تنیس میپردازیم...

در این ویدئو شاهد مستند استادیوم های المپیک سال های 1976-1936 میباشید.

در این ویدئو به بررسی قوانین بازی اِیت بال میپردازیم...

تنیس روی میز یا همان پینگ پنگ ورزشی است که به صورت تک نفره یا به صورت دو نفره انجام میگیرد.

در این ویدیو قصد داریم تا شما را با 10 ورزشکار معروفی که در حین بازی فوت کرده اند آشنا نماییم.

این بازی به هندبال تیمی یا هندبال المپیک نیز معروف است.