صفحه اصلی ویدیوها سایر رشته ها
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این برنامه به تعدادی از اشتباهات داوری در المپیک لندن میپردازیم و در ادامه به حظور خانم ها در ...

در اینجا به مدال آوران دوی امدادی 400 میپردازیم.

در این برنامه بخ مدال آوران کشور های مختلف در رشته های دو , وزنه برداری و شنا میپردازیم .

صبح دومین دوشنبه ی بازی های المپیک لندن همزمان با فرود کاوشگر Curiosity بر سطح مریخ بود. سراسر ...

در این برنامه به مدال های المپیک به دست آمده توسط ورزشکاران بریتانیایی در رشته های دوچرخه سواری , ...

در این برنامه به مدال های المپیک به دست آمده توسط ورزشکاران بریتانیایی در رشته های دو میدانی , قایق ...

در این برنامه به مدال های المپیک به دست آمده توسط ورزشکاران بریتانیایی در رشته های قایق رانی , ...

در اینجا به مدال های بدست آمده توسط ورزشکاران بریتانیایی در المپیک لندن میپردازیم.

المپيك مسكو در سال 1980 با تحريم گسترده بسياری از كشورها از جمله كشورهای اسلامی و غربی همراه شد...

”بروس لی” در سطح دنیا به عنوان پیشرو در وارد کردن هنرهای رزمی در فیلم به عنوان یک هنر شناخته میشود.....

”بروس لی” در سطح دنیا به عنوان پیشرو در وارد کردن هنرهای رزمی در فیلم به عنوان یک هنر شناخته میشود.....

”بروس لی” در سطح دنیا به عنوان پیشرو در وارد کردن هنرهای رزمی در فیلم به عنوان یک هنر شناخته میشود.....