صفحه اصلی ویدیوها رشته های آبی مستند
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این بخش از برنامه مانتی به همراه یکی از ماهیگیران به شکار خرچنگ خاردار میروند.

در این بخش از برنامه مانتی به همراه سایر ماهی گیران مهمانی خداحافظی برای یکی از ماهیگیران جوان برپا ...

در این قسمت از برنامه مانتی به شکار میره و دچار دریا زدگی میشه.

ماهیگیران کوچک باید با تغیرات فصلی خودشون رو وفق بدن...

در این قسمت مانتی به همراه ماهیگیران به شکار خرچنگ میپردازد.

مانتی با خرچنگهایی که گرفت تونست بالاخره صد پوند یک روزش رو بدست بیاره...

امروز روز دهم هست. الان سبدها باید در آب بمونن و مانتی میتونه با ماهیگیر محلی دنی فیلیپس همراه بشه.....

در این بخش مانتی به صحبت با یکی از ماهیگیران درباره اوضاع جوی و هزینه های این حرفه میپردازد.

مانتی اولین صیدش رو میفروشه. حدود شانزده کیلوگرم خرچنگ...

در این بخش از برنامه مانتی به تنهایی برای شکار میرود و به دنبال شکار خرچنگ قهوه ای است.

هر روز یه عمده فروش به اینجا میاد تا صید ماهیگیرا رو بخره...

از حضور مانتی در این منطقه یک ماه میگذرد و حالا نایجل که در این یک ماه مربی او بوده، مانتی را می ...