صفحه اصلی ویدیوها رشته های آبی مستند
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این برنامه مانتی به نقش بسیار مهم و پر رنگ تکنولوژی در صنعت ماهیگیری میپردازد .

در شرایط جوی نامناسب و طوفانی قایق های کوچک محدودیت زیادی برای مناطق ایمن جهت صید دارند و این برای ...

در اینجا مانتی به بررسی اشکالات فنی حین صید ماهی میپردازد که موجب توقف صید و ادامه ی فعالیت میشوند .

کشتی ها و قایق های ماهیگیری تور خود را کف آب میکشند و هرچه سر راه آن باشد در تور گرفتار میشود . ...

در برنامه ی قبل شاهد بیماری و دریا زدگی مانتی بودید , اما در روز دوم او بهتر شده و به شرایط قایق ...

در صنعت ماهیگیری , سوخت جزو پر هزینه ترین اقلام مصرفی است و مدیریت مقدار مصرف آن و مقدار صید روزانه ...

در میان آب ها و هنگامی که قایق به قصد ماهیگیری رفته , کارکنان و ماهیگیران همواره مشغول کار هستند تا ...

در این برنامه مانتی سری به بندر ماهیگیری نیولان میزند که یکی از بزرگترین بنادر ماهیگیری انگلستان است...

در این برنامه مانتی به معرفی نوعی از ماهیگیری میپردازد که نزدیک خط ساحلی انجام میشود و در آن از تور ...

در این قسمت مانتی برنامه ای تهیه کرده از کم شدن ذخایر ماهی در دریا که به دلیل صید صنعتی در مقیاس های...

در این برنامه مانتی به قیمت خرچنگ در بازار و تعادل هزینه ی صید و عرضه ی آن میپردازد.

در این برنامه او به مشکل کمبود نیروی کار در ماهیگیری صنعتی میپردازد .