صفحه اصلی ویدیوها رشته های آبی مستند
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این برنامه مانتی در تلاشه تا با پیدا کردن راهی برای عرضه ی مستقیم صید به مصرف کننده ها کمکی به ...

در این برنامه مانتی به دور ریز ماهی ها میپردازد.

در این برنامه مانتی به ادامه ی تلاش خود برای قانع کردن مردم به خرید صید تازه و محلی میپردازد .

در این برنامه مانتی به بررسی ظرفیت صید و تقاضای موجود در بازار میپردازد.

در این برنامه مانتی سعی میکنه برای مردم محلی انگیزه سازی کنه تا به مصرف صید تازه ترغیب بشن .

در این قسمت مانتی برنامه ای از ساخت و بافت سبد ها وقفس های حصیری تهیه کرده .

اینبار مانتی برنامه ای ازروزهای نزدیک به کریسمس و تلاش ماهیگیران برای تهیه ی به موقع سفارشات ساخته .

در این برنامه مانتی از روحیه و سختکوشی ماهیگیرها و ارتباط عاطفیشان با این شغل برنامه تهیه کرده است .

در این برنامه یکی از ماهیگیرانی که با عرضه ی مستقیم صید خود به مصرف کننده ها مشکل داشت تصمیم میگیره ...

در این برنامه مانتی از آخرین باری که با ماهیگیران به دریا رفته گزارشی تهیه کرده است .

بعد از تلاش فراوان مانتی موفق شد مردم محلی را ترغیب به خرید و مصرف صید تازه ای که در همان محل گرفته ...

در این برنامه مانتی یادی از 16 ماهیگیری میکند در جریان یک طوفان جان خود را از دست دادند.