صفحه اصلی ویدیوها رشته های آبی
نوع لیست
در صفحه
مرتب

مانتی امیدواره با یاد گرفتن ماهی گیری بهتر بتونه این صنعت بزرگ رو درک کنه...

مانتی در این قسمت از ماهیگیران منطقه یاد میگیره که چطور با تور در هم تنیده خرچنگ عنکبوتی شکار کنه.

مانتی یه زیست شناس دریاییه و براش سخته که خودش رو با ماهیگیری تطبیق بده...

در این بخش از برنامه اهالی منطقه به برگزاری مسابقه ای کوچک میپردازند و به دنبال ماهی زمردی و ماهی ...

در یک روستای ماهیگیری هرکسی میتونه کسی رو در دریا از دست داده باشه...

در این قسمت از برنامه مانتی به ایمنی در دریا میپردازد و با سایر ماهیگیران همراه میشود.

هر ساله از تعداد ماهیگیرانی که شغلشون رو از پدرانشون به ارث بردن کم میشه. مانتی هالز میخواد دلیلش رو...

در این قسمت به صنعت ماهیگیری وشیلات و جایگزین شدن کشتی ها به جای قایق های کوچک میپردازیم.

در این مجموعه شاهد مسابقات فاینال قایقرانی المپیک 2016 ریو در رشته کایاک هستید .

در این مجموعه شاهد مسابقات فاینال قایقرانی المپیک 2016 ریو در رشته کایاک هستید .

در این مجموعه شاهد مسابقات فاینال قایقرانی المپیک 2016 ریو در رشته کایاک هستید .

در این مجموعه شاهد مسابقات فاینال قایقرانی المپیک 2016 ریو در رشته کایاک هستید .