صفحه اصلی ویدیوها رشته های آبی
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این برنامه مانتی با یک ماهیگیر با تجربه به دریا میرود تا به صید خرچنگ بپردازد.

در این برنامه مانتی در جلسه ای آماری از فروش صید در بازار به ماهیگیران ارائه میدهد .

در این برنامه مانتی در تلاشه تا با پیدا کردن راهی برای عرضه ی مستقیم صید به مصرف کننده ها کمکی به ...

در این برنامه مانتی به دور ریز ماهی ها میپردازد.

در این برنامه مانتی به ادامه ی تلاش خود برای قانع کردن مردم به خرید صید تازه و محلی میپردازد .

در این برنامه مانتی به بررسی ظرفیت صید و تقاضای موجود در بازار میپردازد.

در این برنامه مانتی سعی میکنه برای مردم محلی انگیزه سازی کنه تا به مصرف صید تازه ترغیب بشن .

در این قسمت مانتی برنامه ای از ساخت و بافت سبد ها وقفس های حصیری تهیه کرده .

اینبار مانتی برنامه ای ازروزهای نزدیک به کریسمس و تلاش ماهیگیران برای تهیه ی به موقع سفارشات ساخته .

در این برنامه مانتی از روحیه و سختکوشی ماهیگیرها و ارتباط عاطفیشان با این شغل برنامه تهیه کرده است .

در این برنامه یکی از ماهیگیرانی که با عرضه ی مستقیم صید خود به مصرف کننده ها مشکل داشت تصمیم میگیره ...

در این برنامه مانتی از آخرین باری که با ماهیگیران به دریا رفته گزارشی تهیه کرده است .