صفحه اصلی ویدیوها اتومبیل رانی و موتور سواری مستند
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این قسمت یکی از مجریان به معرفی ماشین انتخابی اش یعنی BMW M2 در پیست میپردازد.

مجریان در این قسمت به تحلیل تست انجام شده به همراه تماشاچیان میپردازند.

در این قسمت مجریان برنامه به تست ماشین ها و نحوه برگزاری رقابت بین این سه ماشین میپردازند.

در این قسمت مجریان برنامه به تست ماشین ها و نحوه برگزاری رقابت بین این سه ماشین میپردازند.

مجریان برنامه در این قسمت به معرفی و تست ماشین های شرکت کننده میپردازند.

مجریان برنامه به معرفی ماشین های شرکت کننده در این قسمت و پیست مسابقه میپردازند.

در این قسمت مجریان برنامه گرند تور به معرفی محل برگزاری این مستند و گپ و گفت با تماشاچیان میپردازند.

در این قسمت شاهد معرفی برنامه و مجریان این مستند میباشیم.

گرند تور مجموعه تلویزیونی برای سرویس ویدئویی آمازون است که توسط جرمی کلارکسون، ریچارد هموند و جیمز ...