صفحه اصلی ویدیوها اتومبیل رانی و موتور سواری مستند
نوع لیست
در صفحه
مرتب

در این بخش از برنامه مجریان به گپ و گفت با تماشاچیان میپردازند و درباره سفری که به اردن در پیش دارند...

در این بخش از برنامه مجریان به گپ و گفت با تماشاچیان و معرفی چند ماشین ابر قدرت میپردازند.

در این بخش از برنامه به بررسی تست سرعت ماشین ولکان از شرکت استون مارتین، در پیست میپردازیم.

در این بخش مجری برنامه گرند تور به تست سرعت ماشین ولکان از شرکت استون مارتین میپردازد.

مجریان برنامه گرند تور در این بخش به معرفی ماشین ولکان از شرکت استون مارتین میپردازند.

در قسمت دوم از برنامه، تیم گرند تور به افریقای جنوبی سفر میکند و به ادامه مسابقات میپردازند.

در این قسمت مجریان به تست سرعت ماشین مک لارن و رتبه بندی هر سه ماشین از نظر سرعت میپردازند.

در این قسمت مجریان به تست سرعت دو ماشین فرلری و پورشه 918 میپردازند.

در این قسمت به تماشای درگ بین سه ماشین پر قدرت پورشه 918، فراری و مک لارن P1 میپردازیم.

در این قسمت به تماشای درگ بین سه ماشین پر قدرت پورشه 918، فراری و مک لارن P1 میپردازیم.

در این قسمت مجریان به گپ و گفت با تماشاچیان میپردازند.

مجریان در این قسمت با تماشاچیان به بحث و گفتگو درباره قسمت قبل و اتفاقات در پیست با ماشین BMW M2 ...